Reklamační online formulář

Reklamační online
formulář

Reklamaci se pokusíme vyřídit k oboustranné spokojenosti, ať už se stalo cokoliv.

K čemu slouží reklamační formulář?

Reklamační formulář slouží pro příjem požadavků (reklamace nebo servis) na dodané zboží nebo služby.
Váš požadavek bude zaevidován a předán k vyřešení. Příjem požadavku bude potvrzen na Váš e-mail. Následně Vás bude kontaktovat pracovník technického oddělení a domluví s Vámi další postup.
Vyplňte, prosím, reklamační formulář.

Reklamační formulář

Zařízení a doklad

Zde je možno přiložit foto závady, printscreen chybového hlášení atd.

Adresa pro vyzvednutí / vrácení reklamace

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Opište 5 znaků

Kód pro ověření

E-mail: info@reklamaceskoly.cz

Zásady ochrany osobních údajů

 

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli.

 

Kontaktní údaje správce

 

Firma: 

LIBERA Distribution s.r.o.

Sídlo: 

28. října 1774, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 

29452121

E-mail: 

liberadis@email.cz

 
Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli realizovaných služeb nebo dodaného zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o Jméno, Příjmení, Adresu, Číslo faktury, E-mail a Telefon.

 

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás při konkrétním účelu.
 

K jakému účelu zpracováváme osobní data?

 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro komunikace s uživateli realizovaných služeb nebo dodaného zboží dle uzavřené smlouvy, a to k těmto účelům:

 

Vaše osobní údaje nebudou používány k zasílání obchodních sdělení a nabídce produktů a služeb, popř. k jiným marketingovým aktivitám.

 

Komu osobní údaje předáváme?

 

K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje předáváme:

 

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez Vašeho souhlasu, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii, ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.
 

Jak využíváme Cookies

 

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek. 
 

Jak můžete zkontrolovat svoje osobní údaje?

 

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na nás - viz. email v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.

 

V případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.
 

Obecná ustanovení

 

  1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním.

  2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat správce na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - požadovat na správci, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav.

  4. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

  5. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ).